הריסה ובנייה מכח תמ"א 38
קיים: 9 יחידות
חדש: הוספת 15 יחידות חדשות
סטטוס: הגשה להיתר

קרא עוד ›

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 12 יחידות
מוסיפים: 14 יחידות חדשות
סטטוס: היתר בתנאים, תיכף פותחים שיווק

קרא עוד ›

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 9 יחידות ומסחר
מוסיפים: 18 יחידות חדשות
סטטוס: ממתינים לועדה

קרא עוד ›