ERETZ חברה ישראלית לנדל"ן הינה חברת יזום נדל"ן בהתחדשות עירונית המנוסות בארץ

ניסיון עשיר ביזום עשרות פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, מערכות ניהול חכמות, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וגב כלכלי איתן ושנות ניסיון מהוות יתרון ברור ובולט לדיירי הפרויקט

חברת ארץ פיתחה מודל מוכח שהוא פרי שנות ניסיון, ידע רב שנצבר מעשרות פרויקטים שיזמה, ניהלה ושיווקה. כאשר בבסיסו בחינה מעמיקה וסריקה מדוקדקת של כל פרויקט, פירוק של מכלול האלמנטים ואנשי הביצוע תוך מתן ציון ו"תו איכות" לכל אלמנט

כל פרויקט נבחן על-ידי אדריכל, מהנדס החברה, כלכלן החברה, המחלקה המשפטית ואנשי השיווק. בסופה של תקופת הביצוע מצטרף הפרויקט למשפחה איכותית של קבוצת ERETZ נדל"ן
החברה מתמחה בהבאת כל פרויקט למיצוי מקסימאלי הפוטנציאלי והכלכלי, ביכולת מוכחת לקדם תהליכים בכל התחומים המשיקים, יכולת גיוס הונית גבוה, היכרות מעמיקה עם סקטורים שונים וביצוע של פרויקטים מורכבים מאוד בהצלחה
זו הזמנה להיות חלק, להצטרף למשפחה מקצועית, למוקד ידע ועשייה, לקבוצה שורשית ויציבה, לחברת ERETZ נדל"ן

 לחברה מאגר עשיר ועדכני של כ400 יחידות דיור בפרויקטים נבחרים ברחבי גוש-דן

ביצוע הפרויקט

 •  תכנון ראשוני של הפרויקט בשיתוף הדיירים.
 • הגשת הפרויקט לרשות.
 • לדחוף, ללחוץ, ולהיות בעירייה כל יום כי רק ככה הפרויקט יתקדם.
 • קבלת כל האישורים הנצרכים לקבלת היתר.
 • הריסת הבנין ותחילת עבודה.

יועצים

 • עורך דין דיירים.
 • מפקח מתאם הדיירים.
 • שמאי.
 • כלל אנשי המקצוע בפרויקט.
 • פרויקט נטו, ללא תשלום מהדיירים.

ליווי פיננסי

 • ליווי בנקאי המקנה את כל הערבויות לפרויקט.
 • ערבות חוק מכר בשווי דירה חדשה.
 • ערבות אוטונומית על השכירות.
 • פוליסת ביטוח מלאה לפרויקט.
 • תשלומי מיסים החלים על הפרויקט.
 • ללא תשלום מצד הדיירים.

בדיקת היתכנות

 • ביצוע בדיקת היתכנות על ידי אדריכלים מנוסים בתחום.
 • בדיקה מול העירייה של הבנין.
 • בניית תקציב פרויקט.

יחס אישי לדייר

 • כל דייר ודייר מקבל יחס אישי מאותו מנהל פרויקט אותו פגש בפגישה הראשונה.
 • שיתוף פעולה מלא עם נציגות הבנין.
 • שקיפות מלאה ועדכון על כל הנעשה בפרויקט.

פרויקטים נבחרים

תמ"א 38 (1) חיזוק ובינוי
דירות קיימות: 12 ו-8 חנויות
דירות חדשות: 16
סטטוס: קבלת היתר בתנאים, השיווק נפתח

שני בניינים במסגרת תמ"א 38 (1 ) חיזוק ובינוי
דירות ישנות:32 דירות קיימות
דירות חדשות: מוסיפים 23 יח'
סטטוס: לקראת היתר, תיכף פותחים שיווק

ארבעה בניינים במסגרת תמ"א 38 חיזוק ובינוי
דירות ישנות:64
דירות חדשות: מוסיפים 48
סטטוס: הבנייה החלה

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 9 יחידות ומסחר
מוסיפים: 18 יחידות חדשות
סטטוס: ממתינים לועדה

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 12 יחידות
מוסיפים: 14 יחידות חדשות
סטטוס: היתר בתנאים, תיכף פותחים שיווק

הריסה ובנייה מכח תמ"א 38
קיים: 9 יחידות
חדש: הוספת 15 יחידות חדשות
סטטוס: הגשה להיתר