תמ"א 38 (2) הריסה ובניה
קיים: 6 יחידות
חדש: 18 יחידות חדשות
סטטוס: היתר התנאים

קרא עוד ›

דירות ישנות: 9 דירות קיימות
דירות חדשות: מוסיפים 3 יח' ומתקן חניה הנותן חניה לכל דירה
סטטוס: אוכלס

קרא עוד ›
שכונת אגרובנק הוותיקה בכלל ורחוב ז'בוטינסקי בפרט עטוף בירק שנטועים בו עצים עתירי נוף בני 60 ו-70 שנה. מאידך, כולנו מעדיפים דירה חדשה בבניין חדש בעל תשתיות מודרניות ותכנון שמתייחס [...] קרא עוד ›
הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 ) דירות ישנות:30 דירות קיימות דירות חדשות: מוסיפים 92 יח' סטטוס: לאחר הגשה לעירייה [contact-form-7 404 "Not Found"] קרא עוד ›

תמ"א 38 (1) חיזוק ובינוי
דירות קיימות: 12 ו-8 חנויות
דירות חדשות: 16
סטטוס: קבלת היתר בתנאים, השיווק נפתח

קרא עוד ›
תוכניות דירה הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 ) דירות ישנות:9 דירות קיימות דירות חדשות: מוסיפים 27 יח' סטטוס: תחילת עבודת נותרו דירות אחרונות מפת הפרויקט [contact-form-7 404 "Not Found"] קרא עוד ›
הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 ) דירות ישנות:32 דירות קיימות דירות חדשות: מוסיפים 94 יח' סטטוס:  הכנת תכניות [contact-form-7 404 "Not Found"] קרא עוד ›

פרויקט חיזוק ועיבוי במסגרת תמ"א 38
קיים: שני בניינים 24 דירות
חדש: הוספת 20 דירות
סטטוס: לקראת אכלוס

קרא עוד ›
הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 ) דירות ישנות:9 דירות קיימות דירות חדשות: מוסיפים 27 יח' סטטוס: כל הדירות החדשות נמכרו בפרויקט. מפת הפרויקט [contact-form-7 404 "Not Found"] קרא עוד ›
[contact-form-7 404 "Not Found"] הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 ) דירות ישנות:32 בתי מלאכה דירות חדשות: מוסיפים 120 יח' סטטוס: אוכלס ניהול דיירים קרא עוד ›