ברנפלד 2 תל אביב

הריסה ובנייה מכח תמ"א 38
קיים: 9 יחידות
חדש: הוספת 15 יחידות חדשות
סטטוס: הגשה להיתר

קרא עוד ›
שלום עליכם 22 בת-ים

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 12 יחידות
מוסיפים: 14 יחידות חדשות
סטטוס: היתר בתנאים, תיכף פותחים שיווק

קרא עוד ›
המעפילים 17 בת-ים

תמ"א 38 (1) חיזוק ועיבוי
קיים: 9 יחידות ומסחר
מוסיפים: 18 יחידות חדשות
סטטוס: ממתינים לועדה

קרא עוד ›
צה"ל 70,72,74,76 פ"ת

ארבעה בניינים במסגרת תמ"א 38 חיזוק ובינוי
דירות ישנות:64
דירות חדשות: מוסיפים 48
סטטוס: הבנייה החלה

קרא עוד ›
צה"ל 24-26 פ"ת

שני בניינים במסגרת תמ"א 38 (1 ) חיזוק ובינוי
דירות ישנות:32 דירות קיימות
דירות חדשות: מוסיפים 23 יח'
סטטוס: לקראת היתר, תיכף פותחים שיווק

קרא עוד ›
המעפילים 2-4 כפר סבא

תמ"א 38 (1) חיזוק ובינוי
דירות קיימות: 12 ו-8 חנויות
דירות חדשות: 16
סטטוס: קבלת היתר בתנאים, השיווק נפתח

קרא עוד ›