חיזוק ועיבוי במסגרת תמ"א 38

קיים: 12 דירות

חדש: הוספת 14 דירות חדשות

סטטוס: היתר בתנאים, תיכף פותחים שיווק