הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38 (2 )

דירות ישנות: 9 דירות קיימות

בנין חדש: 27 יח'

סטטוס: לאחר הגשה לעירייה, בקרוב יצא לשיווק