תמ"א 38 מהי?

תמ"א (תוכנית מתאר ארצית) 38 -הינה תוכנית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה(מיקומה הבעייתי של המדינה על השבר הסורי-האפריקני, הופכים אותה לאזור מועד לרעידות אדמה). התכנית מיועדת לכל אותם בניינים ישנים (קיבלו היתר לפני 1980) ולא עמידים בפני רעידות אדמה חזקות. תמ"א 38 אושרה באפריל 2005.

תכנית החיזוק המוגשת צריכה לוודא את עמידותו של המבנה ואת התאמתו לדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידות אדמה. כתוצאה מכך המבנה מקבל שיפוץ כללי וחידושו והיזם המבצע מקבל הוספת דירות חדשות על הבנין הקיים. במהלך השנים נוצר מצב שהתמ"א 38 הפכה לדבר הכי חם במשק וכלי מסחר בין דיירי הבניין הקיימים דבר המקשה על הוצאת התכנית לפועל וזאת עוד לפני המשוחה המחכה ליזם מול הרשויות.

עד כה הוכנסו בתמ"א 38 שלושה תיקונים, נכון לפברואר 2015 הורתה המועצה הארצית לתכנון ולבניה על עריכתו של תיקון מספר 4 לתמ"א.

תיקון מס 1 משנת 2007 עניינו בהוראות פרשנות מבהירה לכמה הוראות בתוכנית המקורית, ובעיקר בסוגיית היחס שבין תוכניות בניין עיר מפורטות לבין תמ"א 38.

תיקון מס 2 של התוכנית משנת 2010 עיקרו בהוספת האפשרות ליהנות מתוספת זכויות הבניה על פי התמ"א גם במסגרת פרויקט של הריסה ובניה מחדש של הבניין ("פינוי בינוי").

תיקון מס' 3 לתמ"א ממאי 2013, הרחיב את סל הזכויות מכוח תמ"א 38 (2.5 קומות במקום קומה אחת שהייתה בתוכנית המקורית), וכן החיל את ההקלות בקווי בניין גם על פרויקטים של הריסה ובניה ושינויים נוספים.

תיקון מס' 3א' לתמ"א נובמבר 2016, קבע נוסחה חדשה לסל זכויות הבנייה (בהריסה ובניה מחדש של הבניין): 1.5 קומות נוספות עבור בניין בן קומה אחת, 2.5 קומות נוספות עבור בניינים בני 2 קומות, 3 קומות עבור בניינים בני 3 קומות ו 3.5 קומות עבור בניינים בני 4 קומות ומעלה.

פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא סטטוס בישראל לשטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. משרד הבינוי והשיכון רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים. פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998

כדי שיתאפשר תהליך של פינוי בינוי, המתחם חייב להיות מוכרז ע"י המדינה לכזה המיועד לפינוי בינוי. בדרך כלל פינוי בינוי מתייחס למתחמים שלמים וחייב לכלול לפחות 24 יחידות דיור בנויות לפחות (בשונה מפרויקט הריסה ובנייה במסגרת תמ"א 38/2 שבו ניתן גם להרוס ולבנות מחדש בניין בודד עם כמות דירות קטנה).