במסגרת תמ"א 38 (1 ) חיזוק ובינוי

דירות ישנות: שני בניינים 12 דירות קיימות ו 8 חנויות

דירות חדשות: מוסיפים 16 יחידות

סטטוס: קבלת היתר בתנאים,נפתח השיווק