תוכניות דירה

תמ"א 38/1 חיזוק ובינוי

קיים: שני בניינים 24 דירות

חדש: הוספת 20 דירות

סטטוס: סיום שלד וגמר חזיתות

מפת הפרויקט