הריסה ובנייה מכח תמ"א 38

קיים: 9 יחידות

חדש: הוספת 15 יחידות חדשות

סטטוס: הגשה להיתר